Headline

Vägen till nya innovationer inom hållbar
transportinfrastruktur

Om Tävlingen

Bakgrund

Transportinfrastrukturen påverkar vår miljö på många olika sätt. Därför är bra vägar och järnvägar en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Syftet med innovationsprogrammet InfraSweden2030 är just att skapa framtidens transportinfrastruktur. Genom att hitta nya strategiska förhållningssätt inom branschen vill vi släppa fram nya tekniker för en miljömässigt hållbar transport i Sverige.

Viktiga datum

 • Deadline
  Bidraget ska skickas in senast 30 januari 2017, 23.59 (CET).
 • Vinnaren annonseras
  Tävlingens vinnare kommer att annonseras i mars.

Tävlingens fokusområde

I denna tävling vill vi hitta och utveckla nya spännande innovationer som tillsammans med branschens större entreprenörer kan appliceras och bli framtida exportframgångar.

Tävlingen efterfrågar lösningar som inte finns på marknaden idag och som kan bidra till en miljömässigt mer hållbar infrastruktur i framtiden, med fokus på miljö, klimat och energi. Exempel på detta skulle kunna vara lösningar inom energiutvinning, energiförbrukning, resurssnålhet, materialåtervinning eller minskade utsläpp. Målet är att lösningen ska bidra till att mildra de negativa effekterna av klimatförändring eller genom minskade utsläpp påverka klimatförändringen i sig.

Registrera dig för att få tillgång till den fullständiga uppdragsbeskrivningen och ladda ner din bidragsmall. Skicka bidraget senast 30 januari, 23.59 (CET), så kan din idé bli verklighet!

TRL-nivå på ditt bidrag

Ditt bidrag ska vara i form av ett pilot- eller demoprojekt. Det innebär att den ska ha en TRL-nivå mellan 5 och 8.

 • Trl 9 – Färdig Produkt
  Produkten är färdig och används med framgång.
 • Trl 8 – Produktutveckling
  Produkt färdigutvecklad och fullt kvalificerad för användning genom provning och demonstration.
 • Trl 7 – Produktutveckling
  Prototyp demonstreras på systemnivå och i verklig tillämpningsmiljö.
 • Trl 6 – Teknisk verifiering, demonstration
  Prototyp på delsystem/ systemnivå demonstreras i relevant miljö. (I drift för sitt syfte).
 • Trl 5 – Teknisk verifiering, demonstration
  Enkel prototyp, ofta på komponent‐ eller delsystemnivå, valideras i relevant miljö (ofta lab).
 • Trl 4 – Tillämpad forskning
  Enkel prototyp, ofta på komponent‐ eller delsystemnivå, valideras i laboratoriemiljö.
 • Trl 3 – Tillämpad forskning
  Kritisk funktion och/eller karakteristik i koncept/tillämpning visas genom analys och experiment.
 • Trl 2 – Tillämpad forskning
  Tekniskt koncept och/eller tillämpning formuleras.
 • Trl 1 – Grundforskning
  Grundläggande principer observeras och formuleras.

Juryns bedömningskriterier

Ditt bidrag kommer att utvärderas enligt följande sju kriterier:

 • Genomförbarhet
  kan tävlingsbidraget realiseras och användas inom transportinfrastrukturbranschen?
 • Implementerbar
  kan tävlingsbidraget realiseras inom en rimlig tidsram?
 • Innovationshöjd
  bidrar tävlingsbidraget till någonting nytt och unikt?
 • Nytta för transportinfrastruktur
  hur gagnar tävlingsbidraget transportinfrastrukturbranschen?
 • Påverkan på miljö och klimat
  i vilken utsträckning förändrar tävlingsbidraget förutsättningarna för miljön och klimatet inom transportinfrastrukturbranschen?
 • Marknadspotential
  har tävlingsbidraget möjlighet att effektivisera, förbättra och öka hållbarheten inom transportinfrastrukturen?
 • Exportmöjlighet
  har idén potential att exporteras utanför Sverige?

Process

 • Registrera
  Registrera dig Registrera dig för att ta del av hela tävlingen.
 • Ladda ner och fyll i
  Ladda ner tävlingsformuläret. Formuläret laddas ned i "Hämtade filer/Download files". Öppna upp filen och spara formuläret i din dator. Fyll sedan i ditt bidrag och spara dokumentet i pdf-format.
 • Lämna in bidrag
  Ladda upp tävlingsformuläret via ditt konto på tävlingshemsidan senast 30 januari 2017, 23.59 (CET). Obs! Förhandsganska pdf-filen innan du laddar upp den och säkerställ att all text har sparats.
 • Vinnare
  Vinnaren utses.