Vilka är vi?

Läs mer om arrangörerna, eller kontakta oss nedan genom att klicka på respektive bild.

Beatrice Hällås,
Projektledare

bhallas@kth.se

InfraSweden,
Arrangör

infrasweden.nu

Läs mer

  • InfraSweden är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.

RE: Source,
Arrangör

resource-sip.se

Läs mer

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på cirkulära, resurseffektiva materialflöden. RE:Source tar fram kunskap, finansierar projekt och är en mötesplats för aktörer inom hållbar materialanvändning. Programmet är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. RE:Source är en satsning över tolv år och planen är att programmet ska pågå till 2027.