2022 års vinnare, BIFROST

Titta på årets vinnare BIFROSTs, tre minuters pitch om sitt bidrag.

Läs mer om BIFROST

 

Om tävlingsbidraget i korthet: Bron är utformad med i huvudsak träbaserat material. Den bärande delen består av relativt korta standardiserade delar och knutpunkterna är flexibla, vilket innebär att brogeometrin kan anpassas efter förutsättningarna. Det innebär minskat spill, men också minskade transportlängder, lägre produktionskostnader och mindre risk för tillverknings- eller montagefel. Konstruktionssystemet är flexibelt och det gäller även positioneringen av gångbanan i förhållande till huvudbärverk. De dragbelastade komponenterna består huvudsakligen av stålstag, vars draghållfasthet är betydligt högre än träets. En förhållandevis liten mängd stål behövs för att ta upp stora laster och infästningarna blir mycket enklare om man väljer stål i stället för trä. Flera innovativa beslagslösningar underlättar både montage, nedmontering samt eventuellt utbyte av enstaka delar. Källa: BIFROST presentation

Prisutdelning

Vill du se hela prisutdelningen? Klicka på videspelaren till höger.

– Det känns jättekul att juryn såg potentialen och möjligheterna i vår bro, säger Pi Ekblom från Gaia Arkitektur, en av fem parter som gemensamt utvecklat vinnarbidraget BIFROST. 

Läs mer och se juryns motivering här.

Vill du läsa mer om tävlingen finns en artikel publicerad på Woodnet.se som du når här.