Innovationstävlingen för den gröna omställningen

InfraAwards

Innovationstävlingen för den gröna omställningen

InfraAwards

Forma morgondagens hållbara transportinfrastruktur
– vinn upp till 500 000 kr!

Swisspearl vinnare i InfraAwards 2023

Med bidraget ”Skräp på väg – in i förändringen” tar Swisspearl hem förstaplatsen i innovationstävlingen InfraAwards. Tävlingen syftar till att forma morgondagens hållbara transportinfrastruktur.

– Vi är jätteglada för vinsten. Bullerplank upplevs ofta som väldigt tråkiga, långa och enformiga. Men så behöver det inte vara om man ser variation i återanvänt material som en estetisk tillgång istället som ett problem. Särskilt när materialet i övrigt är synnerligen lämpat för bullerplank eftersom det är extremt tåligt för väder och vind, underhållsfritt och har en mycket lång livslängd, säger Anna Ranow, marknadschef på Swisspearl, som kom på idén.

Det finns väldigt mycket byggspill och rivningsmaterial i samhället som slängs helt i onödan. Projektet ”Skräp på väg – in i förändringen” vill lösa detta problem genom att främja en cirkulär och resurseffektiv användning av fasadskivor i fibercement när bullerskärmar byggs.

Juryns motivering
”Bidraget visar ett spännande grepp med ett producerande företag, som tänker utanför sina systemgränser. En stor utmaning för att nå cirkulär ekonomi, är att överbrygga informationsgap. Att länka samman materialflöden genom tre branscher: producerande industri, bygg- och anläggning/infrastruktur är en angelägen uppgift. Extra intressant är ansatsen kring ”design med variation” som en möjliggörare. ”Skräp på väg” kan bidra till en attraktivare stadsmiljö genom arkitektoniskt genomarbetade gestaltningar, inom ett område som hittills i första hand har präglats av funktion.”

Till InfraAwards 2023 sökte InfraSweden tillsammans med Re:Source innovationer med potentialen att bidra till en mer hållbar användning av resurser inom svensk transportinfrastruktur. Aktörer runtom i landet har inkommit med lösningsidéer på de utmaningar branschen står inför. Varje bidrag har fått beskriva sin innovation utifrån hur den kan stärka Sveriges transportinfrastruktur och göra den mer hållbar och cirkulär. Vinnarteamet får upp till 500 000 kr för att förverkliga din idé.

Det långsiktiga syftet med InfraAwards 2023 är att skapa cirkulära lösningar inom transportinfrastrukturen. Innovationstävlingen InfraAwards antog bidrag under perioden 19 juni – 11 september 2023. Årets upplaga genomfördes i samarbete med Re:Source-SIP.

Vinnarbidragets hisspitch

Nu står vi inför en utmaning att ta tillvara överflödigt byggavfall och en ökad efterfrågan på hållbara byggmaterial. Detta projekt syftar till att lösa detta problem genom att främja en cirkulär och resurseffektiv användning av material inom svensk infrastruktur när bullerskärmar byggs. Genom att använda digitala designverktyg och IT-stöd, kopplat till tillgången av material som annars skulle slängas, skapar vi en ny form av arkitektur med oändlig variation. Vårt fokus ligger på att använda udda skivor och överblivna material för att minska avfallet och samtidigt skapa estetiskt tilltalande lösningar.

Prisutdelning