Jurymedlemmar

Här presenteras våra jurymedlemmar som kommer bedöma bidragen.

 

Lars Redtzer

Chef Branschutveckling, Byggföretagen

Pontus Gruhs

Strateg, Trafikverket

Nils Rydén

Chef Forskning och Innovation, samt Docent Teknisk Geologi, Peab, LTH

Henrik Haugness

Exploateringschef, Norrköpings kommun

Lars Nybom,

Forsknings- och innovationsansvarig, Ragn-Sells Group

RagnSells, Norrköpings kommun och Trafikverket om InfraAwards!

 

Våra jurymedlemmar berättar om sina tankar kring cirkuläritet, vikten av nya sätt att förstå vår redan byggda infrastruktur och hur vi kan arbeta för att nå klimat- och hållbarhetsmålen.

Lars Nybom,

Forsknings- och innovationsansvarig Ragn-Sells Group

 1. Hur kommer det sig att du är jurymedlem i InfraAwards?

  – Ragn-Sells är medlem i SIP RE:Source och en stor aktör i Sverige som bedriver forskning och innovation inom cirkuläritet.
 1. Vad går tävlingen ut på?

  – Klimatutmaningen är direkt kopplat till uttag och omvandling av jungfruliga resurser. Branschen konsumerar otroliga mängder material, kan vi få till ökad cirkuläret så löser vi samtidigt andra utmaningar på samma gång.
 1. Vad hoppas du få in för förslag i tävlingen?

– Nya fräscha sätt att förstå och kvantifiera hur mycket som finns redan inbyggt och aggregerat i teknosfären, med målsättning att fungera som goda beslutsunderlag eller uppslag för utveckling.

 1. Varför är innovation viktigt för återvinningsföretagen och/eller RagnSells? 

  – Om vi menar allvar med att nå klimat- och hållbarhetsmålen i samhället måste synen på avfall och resurser ändras. Ragn-Sells är på en resa från att vara en avfallsentreprenör i en linjär ekonomi till att bli en materialleverantör i en cirkulär ekonomi. För att lyckas med den transformationen krävs innovation inom en rad olika områden och nivåer t.ex. teknik, affär, policy och lagstiftning, och detta inte isolerat var och en för sig utan samtidigt!

Henrik Haugness
Exploateringschef Norrköpings kommun

 

 1. Hur kommer det sig att du är jurymedlem i InfraAwards?

– Mina tidigare erfarenheter av innovationstävlingar där dagens lösningar har utmanats. Och jag är speciellt nyfiken på hur framtidens smarta infrastrukturlösningar kan integreras i den hållbara stadsutvecklingen. Det är detta fokus jag kommer bidra med i juryarbetet.

 1. Vad går tävlingen ut på?

– Idéerna som söks i den här tävlingen ska bidra till att hitta lösningar som använder våra resurser på ett mer hållbart sätt. Infrastrukturprojekt slukar enorma resurser och med denna tävling vill vi stötta framtidens smarta lösningar.  Vinnande bidrag får  500 000 kronor och stöd av de strategiska innovationsprogrammen i att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.

 1. Vad hoppas du få in för förslag i tävlingen?

  – Nytänkande och som är realiserbara. Förhoppningen är att förslagen kan inspirera andra och utmana dagens traditionella lösningar.

 1. Varför är innovation viktigt för Sveriges kommuner och/eller Norrköpings kommun?

– Innovationer är avgörande vill jag säga för det offentliga Sverige och då också för Norrköping om vi ska nå våra klimatmål och även ekonomiskt om vi ska klara av våra framtida åtagande i stadsbyggandet.  Vi använder själva innovationstävlingar som metod för att försöka ligga i framkant i våra projekt och för att samla in idéer och goda exempel om framtidens bostäder och det hållbara stadsbyggandet.