Headline

Tävla med dina idéer för ett klimatsmart samhälle!

Vem kan delta i tävlingen?

Dessa är kriterierna du måste uppfylla för att delta i Infra Awards Future Talent. Du ska:

  • vara inskriven vid ett svenskt universitet, högskola eller yrkeshögskola samt ha studierna som din huvudsysselsättning.
  • vara 18 år eller äldre.
  • bo och studera i Sverige.

Allmänna regler

Deltagare tävlar individuellt och får endast lämna in ett tävlingsbidrag.

Juryn bedömer endast tävlingsbidrag mottagna innan tävlingsperiodens sista datum, 31 januari 2018 kl 23:59 (svensk tid).

Tävlingens arrangörer hålls ej ansvariga för tävlingsbidrag som går förlorade eller är försenade och reserverar sig rätten att i händelse av oförutsedda omständigheter ändra eller avsluta tävlingen utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst.

Dessa villkor regleras av svensk lag. Deltagare registrerar därför sitt bidrag under jurisdiktion av svensk domstol.

Registreringsvillkor

Genom att delta i Infra Awards Future Talent godkänner deltagare att dennes namn, profil och annan personlig information sparas och används enligt personuppgiftslagen för administration och uppföljning.

Deltagare måste tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information gällande kontakt- och personuppgifter.

Samtliga deltagare ska skicka in sitt bidrag enligt de villkor som anges av denna sida samt Sqores allmänna villkor (Student Competitions AB).

Tävlingsbidraget och inskickad information är sekretessbelagda och delas ej till tredje part.

Allt inskickat material ska presenteras och lämnas in på svenska eller engelska.

Deltagaren måste garantera att alla bilder, texter och annat inlämnat material är producerat och ägs av deltagaren.

Bidrag som inte lämnats in i enlighet med ovan beskrivna villkor, eller bidrag som är ofullständiga eller oläsliga, kommer att uteslutas från tävlingen.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Deltagaren äger immateriella rättigheter till sin lösning, men ger sitt medgivande till att tävlingsbidraget publiceras i form av en kort beskrivning på tävlingshemsidan och i andra medier efter tävlingsperioden. Det vinnande bidraget kommer att bli publicerat av tävlingsarrangören på https://www.infraawards.se/ och http://www.infrasweden2030.se/.

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagare till att tävlingsarrangören tillåts presentera det vinnande bidraget i marknadsföringssyfte utan någon ersättning.

Arrangören frånsäger sig ansvar kring en eventuell process för ansökan till PRV. Deltagaren är ansvarig för kunskap om att en idé inte kan göras offentlig innan en ansökan till PRV har gjorts.

Priser

Se Priser och jury för en fullständig beskrivning av priset. Inga alternativa priser kommer att erbjudas.

Om deltagare utses till vinnare och inte kan ta emot priset, kan inte deltagaren ge priset vidare eller utse någon annan till vinnare. För att vinna pris måste du som finalist delta vid prisutdelningen. En representant kan inte mottaga priset i ditt ställe.

Om du inte kan eller vill ta emot din vinst, har tävlingsarrangören rätten att tilldela vinsten till det näst bästa bidraget. Om deltagare tar emot ett pris kommer deltagaren att vara ansvarig för att alla tillämpliga skatter relaterade till det accepterade priset betalas.

Utvärderingskriterium

En jury kommer att utvärdera alla bidrag och utse vinnarna. Se Priser & jury för mer information om vilka som ingår i juryn.

Tävlingsregler och pris kan komma att ändras.

Juryn förbehåller sig rätten att inte utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, finns för få bidrag som uppfyller tävlingskraven.

Ofullständiga eller felaktiga bidrag, samt bidrag som inte uppfyller alla tävlingsregler, kommer att diskvalificeras.

Juryn kommer bara att ge feedback till de tävlingsdeltagare som går vidare i tävlingen.

Juryns beslut är slutgiltigt och kommer inte att kunna överklagas.