Headline

Vägen till nya innovationer inom hållbar
transportinfrastruktur

Regler & Behörighet

Behörighet

För att delta i tävlingen behöver du

  • vara 18 år eller äldre
  • bo i Sverige.

Medlemmar i juryn får inte delta i tävlingen.

Pris

Se Priser och jury för en fullständig beskrivning av priset. Inga alternativa priser kommer att erbjudas.

Om du vinner och inte kan ta emot priset, kan du inte ge priset vidare eller utse någon annan till vinnare.

Om du inte kan eller vill ta emot ditt pris, kan priset gå till det näst bästa bidraget. Om du tar emot ett pris kommer du att vara ensam ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter relaterade till det accepterade priset.

Utvärderingskriterium

En jury kommer att utvärdera alla bidrag och utse vinnarna. Se Priser & jury för mer information om vilka som ingår i juryn.

Tävlingsregler och pris kan komma att ändras.

Juryn förbehåller sig rätten att inte utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, finns för få bidrag som uppfyller tävlingskraven.

Ofullständiga eller felaktiga bidrag, samt bidrag som inte uppfyller alla tävlingsregler, kommer att diskvalificeras.

Juryn kommer bara att ge feedback till de tävlingsdeltagare som går vidare i tävlingen.

Sqore förbehåller sig rätten att när som helst ersätta eller ändra medlemmarna i juryn, oavsett anledning.

Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Registreringsvillkor

Samtliga tävlingsdeltagare ska skicka in sitt bidrag enligt de villkor som anges av denna sida samt Sqores villkor.

Tävlingsarrangören Sqore har ingen laglig rätt att äga innovationen eller konceptet som tävlingsdeltagare ansöker med.

De sökande måste tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information gällande kontakt- och personuppgifter.

Allt inskickat material ska presenteras och lämnas in på svenska eller engelska.

Tävlingsdeltagaren måste garantera att alla bilder, texter och annat inlämnat material är producerat och ägs av tävlingsdeltagaren.

Endast bidrag som mottagits innan deadline är berättigade att delta i tävlingen. Vi kan inte ta ansvar för bidrag som går förlorade, är försenade eller skadade. Bevis på att bidraget skickats är inte ett bevis på att det mottagits.

Bidrag som inte lämnats in i enlighet med ovan beskrivna villkor, eller bidrag som är ofullständiga eller oläsliga, kommer att uteslutas från tävlingen.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Tävlingsdeltagaren äger immateriella rättigheter till sin lösning, både under och efter tävlingen. Tävlingsarrangören har ingen laglig rätt att äga innovationen eller konceptet som tävlingsdeltagare ansöker med.

Det vinnande bidraget kommer att bli publicerat av tävlingsarrangören på tävlingshemsidan, på infraawards.se och i andra medier. Genom att delta i tävlingen godkänner du till att Sqore kan använda ditt bidrag i marknadsföringssyfte utan ytterligare ersättning.

Användning av information

Personlig information kommer att användas i enlighet med Sqores allmänna villkor.

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att materialet du skickar in får användas av Sqore i marknadsföringssyfte, i alla medier, på obestämd tid och utan ersättning.

Vi har rätt att publicera och visa bidraget på alla sätt vi anser lämpligt. Du garanterar att du har legal rätt att bevilja oss dessa rättigheter och samtycker till att kompensera oss i händelse av förlust på grund av att du lämnat felaktiga uppgifter.

Generella villkor

Vi som arrangerar tävlingen är inte ansvariga för någon skada, förlust eller besvikelse som eventuellt drabbar dig för att du deltar eller att inte kan delta i tävlingen.

I händelse av oförutsedda omständigheter kan vi ändra eller avsluta tävlingen utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst.

Dessa villkor regleras av svensk lag. Du registrerar därför ditt bidrag under jurisdiktion av svensk domstol.