Headline

Tävla med dina idéer för ett klimatsmart samhälle!

Pris

Juryn kommer att bedöma vilka bidrag som är de allra bästa och utse dem till finalister. Som finalist blir du exklusivt inbjuden till ett event i Stockholm som anordnas av InfraSweden2030 i mars 2018. Varje finalist får träffa etablerade näringslivspersoner från transportinfrastrukturbranschen, samt presentera och pitcha sina idéer inför en jury och dessa potentiella arbetsgivare. Under eventet kommer juryn att tilldela en vinnare titeln “Infra Awards Talent of the year” samt en prissumma på 25.000 kronor (vinnaren betalar eventuell vinstskatt).

Årets jury

Juryn består av experter på transportinfrastruktur från näringslivet och den offentliga sektorn.

Juryns utvärderingskriterier

Ditt tävlingsbidrag kommer att utvärderas utifrån följande fyra kriterier:

 • Thought Bubble Icon

  Genomtänkt

  Är ditt tävlingsbidrag genomtänkt och motiverad utifrån tävlingens problemformulering?

 • Lightbulb Icon

  Kreativitet & innovationshöjd

  Hur nyskapande är din idé? Bidrar ditt tävlingsbidrag till någonting nytt och unikt?

 • Leaf Icon

  Hållbarhet

  Hur stor potential har din idé för att skapa ett mer hållbart samhälle?

 • Thumbs Up Icon

  Branschnytta

  Hur gagnar tävlingsbidraget transportinfrastrukturbranschen?

Utvärderingsprocessen

Juryn kommer att utvärdera tävlingsbidragen genom bedömningskriterierna ovan.

De utvalda finalisterna kommer att kontaktas via mejl eller telefon av tävlingsarrangören Sqore i februari för inbjudan till eventet i mars 2018. Resan till och från Stockholm kommer att finansieras av tävlingsarrangören.

De bidrag som inte går vidare till final meddelas via e-post till den e-postadress som deltagare registrerat sig med till tävlingen.