Headline

Vägen till nya innovationer inom hållbar
transportinfrastruktur

Priser & Jury

Priser

Du tävlar om en prissumma på 125 000 kronor och en väg in i transportinfrastrukturbranschen. Du får även möjlighet att träffa etablerade entrepenörer för att diskutera hur du kan implementera och utveckla ditt tävlingsbidrag.

Utvärderingsprocess

 • Juryn presenterad på denna sida utvärderar bidragen utefter utvärderingskriterierna nedan.
 • Vinnaren kontaktas via telefon av tävlingsarrangörerna Sqore. Deltagare som ej går vidare som vinnare kontaktas via mejl.

Juryns utvärderingskriterier

Ditt bidrag kommer att utvärderas efter följande sju kriterier:

 • Genomförbarhet
  Kan tävlingsbidraget realiseras och användas inom transportinfrastrukturbranschen?
 • Implementerbar
  Kan tävlingsbidraget realiseras inom en rimlig tidsram?
 • Innovationshöjd
  Bidrar tävlingsbidraget till någonting nytt och unikt?
 • Nytta för transportinfrastruktur
  Hur gagnar tävlingsbidraget transportinfrastrukturbranschen?
 • Påverkan på miljö och klimat
  i vilken utsträckning förändrar tävlingsbidraget förutsättningarna för miljön och klimatet inom transportinfrastrukturbranschen?
 • Marknadspotential
  Har tävlingsbidraget möjlighet att effektivisera, förbättra och öka hållbarheten inom transportinfrastrukturen?
 • Exportmöjlighet
  Har idén potential att exporteras utanför Sverige?

Jurymedlemmar

Juryn består av följande representanter:

Maria Brogren - Juryordförande

Energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier

Maria Brogren är energi- och miljöchef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. Hon är civilingenjör i teknisk fysik och har disputerat på en avhandling om solenergi. Maria har arbetat med energi- och FoU-frågor hela sitt yrkesliv, bland annat på Energimyndigheten, Näringsdepartementet och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har flera styrelseuppdrag, bland annat i BASTA, som syftar till att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

Peter Janevik

CTO, AstaZero

Peter Janevik har 18 års erfarenhet inom Automotive- sektorn, framförallt från bilsäkerhetsområdet där han arbetat både med krockbaneutveckling samt passiv och aktiv säkerhet. När Peter kom tillbaka från sitt uppdrag för Volvo Cars i Shanghai och fick ett spännande erbjudande kunde han inte låta bli utan tog uppdraget som CTO för AstaZero.

Staffan Hintze

Forskning- och Utvecklingschef, NCC Infrastructure

Staffan Hintze är Forskning-och Utvecklingschef på NCC Infrastructure och adjungerad professor på KTH inom byggvetenskap sedan ca 15 år tillbaka. Staffan är medlem i ledningsgruppen för InfraSweden2030 och har haft uppdrag som rådgivare till bland annat FORMAS, Energimyndigheten, VINNOVA och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Roger Nilsson

Senior Manager Highway Engineering, Skanska

Roger Nilsson har jobbat drygt 25 år på Skanska och haft ett antal positioner från vägprojektör, forskningsledare till specialist med teknisk support till Skanskas större PPP/OPS projekt runt om i världen. Roger har under åren drivit ett antal nationella- och internationella forskningsprojekt inom material-, dimensionerings- samt miljöområdet, t.ex. utveckling av tyst asfalt. Sedan 2012 leder han Skanskas internationella Roads Network med syfte att utbyta erfarenheter och expertis samt diskutera potentiella strategiska utvecklingsbehov. Roger har aktivt deltagit i uppdateringen av AMA13 och AMA17. 2007 erhöll Roger Sigge Thernwalls stora byggpris.

Niclas Krona

Bitumen Sales Manager Sweden, Nynas

Niclas Krona är sedan 2015 Bitumen Sales Manager Sweden på Nynas AB. Innan dess hade han ansvar för Nynas försäljning av Bitumen i södra Sverige. Niclas är högskoleingenjör i kemiteknik och har tidigare jobbat som Resource Manager för Skanskas kross- och asfaltsverksamhet i Kalifornien samt med produktionsstöd på Skanskas vägtekniska centrum.

Nils Ryden

Gruppchef, Peab Anläggningsteknik, Docent, LTH och Adjungerad professor, KTH

Nils Ryden har arbetet aktivt med forskning och utveckling inom anläggningsbranschen i 16 år och bland annat drivit forskningsprojekt inom vägteknik och oförstörandeprovning av byggnadsmaterial. Nils är medlem i ledningsgruppen för InfraSweden2030 och har haft uppdrag som rådgivare till FORMAS och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.