Headline

Vägen till nya innovationer inom hållbar
transportinfrastruktur

Om InfraSweden2030

InfraSweden2030 utvecklar Sveriges framtida transportinfrastruktur

InfraSweden2030 är ett strategiskt innovationsprogram med syfte att utveckla transportinfrastrukturen i Sverige. Nyckelorden är integrerade och hållbara lösningar, systemperspektiv och global konkurrens. Programmets mål är att fram till år 2030

  • fördubbla hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen
  • göra Sverige till världsledande inom innovativa infrastrukturlösningar

Flera nyckelaktörer med kopplingar till infrastrukturen i Sverige medverkar på olika sätt i InfraSweden2030.

Bland innovationsprogrammets samarbetspartners finns:

InfraSweden2030 bygger på samarbete

För att främja kunskapsutbyte över gränserna har InfraSweden2030 även ett antal internationella samarbetspartner:

  • The National Laboratory of Costa Rica (Lanamme UCR) – Costa Rica
  • The National Center for Materials Service Safety (NCMS) at the University of Science and Technology i Peking – Kina
  • The Transport Cluster of Business Sweden
  • Svenska ambassaden i Peking – Kina
  • Federal Laboratories for Materials Science and Technology in Switzerland (EMPA) – Schweiz
  • Feel Free Creation – Holland