Headline

Tävla med dina idéer för ett klimatsmart samhälle!

Om InfraSweden2030

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med syfte att utveckla transportinfrastrukturen i Sverige, och har därmed knutit till sig en rad intressanta medlemsföretag och branschens mest attraktiva arbetsgivare. Programmet möjliggör strategisk innovation genom att koppla ihop väg- och järnvägsteknik med det senaste inom material-, fordons- och kommunikationsteknologi, samt standardisering.

Vår vision är att Sverige år 2030 har en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

InfraSweden2030 ger varje år möjlighet att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via utlysningar som hanteras av Vinnova. InfraSweden2030 har som uppgift att se till att de utlysningarna riktar in sig på frågor som verkligen är viktiga för att uppnå vår vision.

Flera nyckelaktörer med kopplingar till infrastrukturen i Sverige medverkar på olika sätt i InfraSweden2030

InfraSweden2030 består av företag och organisationer som är i ständig jakt efter talanger som vill vara med och utveckla transsportinfrastukturbranchen. Bland InfraSweden2030s samarbetspartners finns arbetsgivare såsom Trafikverket, VTI, NCC, Skanska, Peab, KTH, Luleå Tekniska Universitet, Dynapac, Sveriges Byggindustrier, SWEDAC, Nynas, AkzoNobel, Tyréns, Sweco, mfl.

Läs mer om InfraSweden2030